İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için (Çerez Politikası'nı) inceleyiniz.
Devam Etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.
Devam

İnovasyon

 

Neden İnovasyon?

Değişen dünyanın hızına ayak uydurmak ve rekabet üstünlüğü sağlamak için inovasyon anahtar faktördür. Hızlı aksiyon alan, değişime açık, müşterilerine özel çözümler üreten şirketler, rakiplerinden sıyrılarak elde ettiği başarıyı, inovasyon ve süreklilik ile sağlamaktadır.

Tat Gıda inovasyonu bir beceriye dönüştürerek kurum kültürüne yaymak ve sürekliliği sağlamak amacıyla 2015 yılından beri gerekli altyapı çalışmalarını sürdürmektedir. 


İnovasyon Vizyon, Misyon ve Stratejisi

Tat Gıda’nın inovasyon vizyonu, südürülebilir inovasyon kültürünün kurum içinde yaygınlaştırılmasını sağlayarak tüketicisinde bağlılık yaratan, yeni ürün ve teknolojileriyle müşterilerin değişen taleplerine hızlı bir şekilde cevap verebilme esnekliği kazanmaktır.

İnovasyon misyonu, değişen tüketici ihtiyaç ve beklentilerini anlayarak güçlü işbirlikleriyle yenilikçi fikir ve projelerin gelişimini destekleyerek, fark yaratan ürün ve süreçler geliştirmektir.

İnovasyon stratejisi

  • İnovasyon kapasitesini arttırabilmek için inovasyon kültürünü ve uygun çalışma ortamını oluşturmak ve yaymak,
  • Çalışanların yaratıcılık ve kurum içi girişimcilik yetkinliklerini geliştirmek ve bu yöndeki çalışmaları desteklemek,
  • İnovasyon sürecini, tüm iş birimleri ve faaliyetlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırmak,
  • İnovasyon sürecini son müşterinin ihtiyaç, değer ve görüşlerine dayanarak yönetmek ve yaratılan değerin doğrulamasını yapmak,
  • İnovasyon faaliyetleri için dış paydaşlarımız ile yapılan işbirliklerini arttırmak ve işbirliklerini daha etkin bir biçimde yönetmek,
  • İnovasyon faaliyetleri için teknik yeterliliği sağlamak ve bunu sürekli geliştirmek.

 

Tat İyi Fikir Platformu 

Tat İyi Fikir Platformu, “Bir iyi fikir ile başlar herşey, yaratıcı fikirleri olan ve bunları hayata geçirmek isteyen herkesin projesi iyi fikir ile hayat bulacak” sloganıyla şirket içerisinde yaratıcı ve yenilikçi fikirlere sahip olan herkesin fikirlerini paylaştığı bir fikir toplama platformudur. Değerlendirme sonucu projelendirilecek fikirlerin ticarileştirme çalışmalarının yürütüldüğü bu platformda, süreç içerisinde fikir sahipleri ve fikri geliştiren ekipler ödüllendirilmektedir. 


Kurum İçi Girişimcilik Hızlandırma Programları

Kurum içi hızlandırma programlarıyla çalışanların inovasyon ve kurum içi girişimcilik adımlarını baştan sona deneyimlemesi sağlanmaktadır. Kurum içi girişimciler, fikirlerinin problem ve ihtiyaçlarla örtüşüp örtüşmediğini analiz etmek için hedef kitlesini belirlediği müşterilerle görüşmeler yaparak çalışmalarına yön vermektedir. Burada önemli olan, müşterilerimizin taleplerini karşılayacak bir ürünü piyasaya çıkartmak olduğundan süreçleri de oldukça verimli ve masrafsız bir hale dönüştürmektir. Tasarım düşüncesi çalışmaları ile geliştirilen fikirler için erken aşama prototipler oluşturularak hedef müşteri üzerinde test edilmektedir.


İnovasyon Kültürünün Yaygınlaştırılması

Tat Gıda inovasyon kültürünün şirket içerisinde yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla,  düzenli olarak sektörün çeşitli kurumlarıyla bir araya gelerek farklı konularda bilgi alışverişi gerçekleştirmektedir.  Bunlara ilave olarak inovasyon programı kapsamında açık inovasyon stratejisi alanlarıyla ilişkili olan girişimcileri de takip etmektedir.   

adInteractive