İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için (Çerez Politikası'nı) inceleyiniz.
Devam Etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.
Devam

Tat’da Çalışmak

5 farklı lokasyonda dönemsel olarak 2000i aşan çalışan sayısı ile faaliyet gösteren Tat ailesi, keyifli, heyecanlı ve gelişim odaklı bir çalışma ortamı sunuyor.

Tat, sistem ve süreçlerini düzenli olarak gözden geçirerek daha iyiye ulaşma konusunda sürekli adım atar. Bu yönde ilerlerken her çalışanın fikri önemlidir ve bu fikirlerin değerlendirilmesi için öneri sistemi işletilir. Amacımız; önerileri ile tüm çalışanlarımızın katılımını sağlamak ve onların fikirleri ile Tat’ın geleceğini inşa etmektir.

Çalışanlarımızın başarılarını fark etmek; zamanında onları takdir etmek ve ödüllendirerek mutluluklarını paylaşmak için şirketimizde farklı ödüllendirme sistemleri kullanılır. Her yıl, en başarılı yürütülen projeleri ve çalışmaları belirleyip törenlerle başarıları paylaşırız. Şirketimizdeki yaratıcı uygulamaları, müşteri mutluluğu sağlayan çalışmaları, fark yaratan ve topluma değer katan projeleri belirleyip Koç Topluluğu bünyesinde En Başarılı Koçlular ödül sürecine katılırız. Tüm çalışanlarımızı kapsayan ödül sistemimiz ile; ortak değerler ve yetkinliklere dayalı başarıları takdir etmeyi, şirket içi dayanışmayı arttırmayı ve en iyi uygulamaları ortaya çıkartarak sürekli iyileştirmeyi desteklemeyi amaçlıyoruz. Ayrıca Uzun yıllar şirketimize emek vermiş çalışanlarımız için her yıl “Hizmet Yılı Ödüllleri Töreni” gerçekleştiriyoruz.

Stratejilerinin hayata geçirilmesi amacıyla şirket hedeflerimizi her yıl tüm çalışanlarımızın hedeflerine dönüştürüyoruz. Bu kapsamda, şirketimizde dengelenmiş hedefler metodolojisine dayanan performans yönetim sistemini kullanıyoruz. Performans sisteminin temel yapı taşını ise karşılıklı iletişim oluşturur. Yönetici ile çalışanların yıl içinde belirli aralıklarla bir araya gelerek; hedef belirleme, değerlendirme, izleme ve gelişim planlama görüşmelerini gerçekleştirirler. Bu sistem ile amacımız karşılıklı iletişim ortamını kuvvetlendirerek tüm çalışanların şirket hedeflerine doğru hareket etmelerini sağlamaktır.

Koç Topluluğu iş değerlendirme sistemi ile beyaz yakalı her pozisyonun kapsamındaki sorumluluklar ölçümlenmekte ve şirket hedeflerine sağladıkları katkı ve sorumluluk seviyelerine göre sıralanmaktadır. Tüm bu pozisyonlar için iş kademeleri belirlenir; sunulan ücret ve yan faydalar bu çerçevede düzenlenir.

Tüm çalışanlarımıza sunduğumuz “Koç Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı” uygulaması ile çalışanlarımız ek sosyal güvence ve yardım sağlarlar. Uzun dönemli birikimlerini sağlarken dönemsel olarak finansman desteği sağlayarak Vakfın farklı hizmetlerinden de yararlanabilirler. Tat çalışanları ayrıca Koç Topluluğu ailesinin bir üyesi olarak KoçAilem programına dahil olurlar. KoçAilem Programı çalışanlarımıza, Koç Topluluğu şirketlerinin ürün ve hizmetlerinden sağlanan özel avantajlar, düzenlenecek dönemsel kampanyalar ile de ekstra avantajlar sunar.

Çalışma ortamımızda sürekli iletişimi desteklemek amacıyla lokasyonlarda farklı etkinlikler yürütülür. Bu amaçla şirket içinde gönüllülük esası ile kurulan Tataktif ekibi her ay farklı ve keyifli sosyal faaliyetler düzenler. Çalışanlarımızın büyük keyif aldığı ve her yıl ilgiyle izlediği bir diğer uygulamamız ise Koç Spor Şenliği’dir. Bu şenlik kapsamında her lokasyonumuzdan farklı spor kategorilerinde ekipler kurularak yarışmalara katılırlar. Tat çalışanları topluma değer katmak amacıyla pek çok faaliyete de öncülük eder ve Koç Topluluğu’nun gönüllülük esasına dayanarak uyguladığı “Ülkem İçin” projelerine aktif katılım sağlarlar.

 

Ücretlendirme ve Yan Faydalar

 

1. Ücretlendirme

Çalışanlarımızın toplam gelirlerinin güncel ücret piyasasına göre belirlenmiş rekabetçi, adil ve kurumsal politikalara göre belirlemesi ücret sistemimizin temel amacıdır.

Tat Gıda Şirketimizde:

 • Ofis çalışanlarının ücret politikaları; işin içeriği ve iş büyüklüklerine dayalı HAY İş Değerlendirme Sistemi esas alınarak belirlenmektedir. Bununla birlikte, performansı ayrıştırıp ödüllendirerek çalışanı motive edecek bir ücret sisteminin uygulanmasına da özen gösterilmektedir. Yine, performans sonuçları, ücret araştırmaları, ekonomik göstergeler, şirketin ödeyebilme gücü ve şirket içi denge doğrultusunda bireysel ücretler yılda bir kez değerlendirilip gözden geçirilmektedir. Şirket, her yıl çeşitli ücret araştırma sonuçlarını da göz önünde bulundurarak ücret ve yan fayda stratejilerini gözden geçirmektedir.
 • Saha çalışanlarının ücret ve ücret artışları, Şirket ile Tekgıda-İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümleri kapsamında belirlenmekte ve uygulanmaktadır.

 

Çalışanlarımıza;

 • Yılda 12 maaş + 4 maaş ikramiye olmak üzere toplam 16 maaş,
 • Üçlü Sosyal Yardım Paketi (yıllık izin kullanımlarında izin harçlığı, dini bayramlarda bayram harçlığı, yılda bir defa yakacak yardımı),
 • Belirli kademe, pozisyon ve işlerde çalışanlara prim, imkânı sunulmaktadır.

 

2. Yan Faydalar

Şirketimizin çalışanlarına sağladığı yan faydalar “tüm çalışanlara sağlanan yan faydalar” ve “görevi gereği sağlanan yan faydalar” olmak üzere iki grup oluşturmaktadır.

Ayrıca şirketimizde bu yan faydalara ilave olarak çalışanlarımızın bireysel ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirebilecekleri esnek yan fayda “Flextra” uygulaması da yer almaktadır. Çalışanlarımız, kendilerine sunulan bütçe dâhilinde esnek yan fayda uygulamasında yer alan geniş seçim yelpazesinden hayat sigortası, alışveriş çekleri, check-up, bireysel emeklilik sigortası gibi alternatifleri de seçebilmektedirler.

 

Tüm Çalışanlara Sağlanan Yan Fayda Olanakları

 • Koç Holding Emeklilik ve Yardım Sandığı Vakfı’na Üyelik,
 • Özel Sağlık Sigortası (kendisi ve aile bireylerini kapsayacak şekilde),
 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası,
 • Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek üzere eğitimler,
 • Gösterilen üstün performans, özveri, katkı ve yaratıcılık doğrultusunda ödüller,
 • Ramazan Erzak Paketi,
 • Koç Ailem Programı (Koç Topluluğu Çalışanlarına, Koç Topluluğu Şirketlerinin ürün ve hizmetlerinden sağlanan özel avantajlar, düzenlenecek dönemsel kampanyalar ile de ekstra avantajlar sunulmaktadır),
 • Olaya bağlı Sosyal Yardımlar (Doğum, Ölüm, Evlilik, Askerlik, Öğrenim Yardımı, Çocuk Yardımı vb.)
 • Öğle Yemeği imkânı (yemek olmayan yerlerde yemek kartı –SetCard- yardımı),
 • İhtiyaç Avansı uygulaması (sağlık, ölüm, eğitim vb. durumlarda)
 • İşyeri sağlık servisi,
 • Diyetisyen, psikolog, spor hocası vb danışmanlık destek hizmetleri imkânı (bazı lokasyonlarda dönemsel olarak),
 • Personel Taşıma Servis Hizmeti (servis olmayan yerlerde yol parası yardımı),

 

Görev/Kademe/Pozisyon Gereği Çalışanlara Sağlanan Yan Fayda Olanakları

 • Araç tahsisi,
 • Akaryakıt Desteği,
 • Cep telefonu ve/veya Gsm hattı tahsisi,
 • Check – Up
 • Ferdi Kaza Sigortası

 

Endüstriyel İlişkiler

Endüstriyel ilişkiler politikası kapsamında çalışanlarımızın örgütlenme ve sendikalaşma hakkına saygı duyarız.

Şirketimiz, çalışanlar ve sendika arasında oluşturduğu güven çerçevesinde ilgili tüm mevzuat ve Toplu İş Sözleşmesinin gerekleriyle uyum içinde hareket ederek iş yerindeki çalışma barışını, uyum ve huzurlu bir çalışma ortamını korumaya özen göstermektedir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği konularında ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmaya özen gösteririz.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

 • Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin tespit ve analiz edilerek gerekli tedbirlerin alınması, risklerin minimize edilmesi,
 • Tüm çalışanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için gerekli eğitim imkânlarının sağlanması,
 • Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefi doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınarak verimliliğin artırılması,
adInteractive