İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için (Çerez Politikası'nı) inceleyiniz.
Devam Etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.
Devam

Çalışanlarımız

Ortalama 1.084 kişi/ay çalışandan oluşan Tat Gıda ailemizde; tüm çalışanlarımızın, kendilerini mutlu hissettiği, potansiyel performanslarını gerçekleştirebildiği, kendilerini geliştirebileceği programlara erişimlerinin olduğu bir iş ortamı sağlamayı amaçlıyoruz. 


Bugün itibari ile Bursa ve İzmir’de 3 farklı lokasyonda domates ürünleri konserve, turşu, hazır yemek vb. konserve ürünleri ile üretimi alanlarında faaliyet gösteriyoruz.  


Organizasyonumuzdaki çalışanlarımızın %80’i saha çalışanı (mavi yaka), %20’si ise ofis çalışanı (beyaz yaka)’dan oluşmaktadır. Tat Gıda bünyesindeki çalışanlarımızın hak ve yükümlülükleri, İş Sözleşmesi, Personel Yönetmeliği ve Toplu İş Sözleşmesi gibi yazılı metinlerle belirlenmiştir. Paydaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla söz konusu metinlerin ilgili maddelerinin bulunduğu bağlantıları paylaşıyoruz.

Koç Topluluğu’nun, toplumsal cinsiyet alanındaki farkındalığı artırma ve bu konudaki uygulamalarıyla topluma örnek bir kurum olmaya ilişkin hedefleri ışığında Tat Gıda bünyesinde kadın ve erkek çalışanlarımıza eşit çalışma koşulları sunmaya ve daha fazla kadın istihdam etmeye büyük önem veriyoruz. Koç Topluluğunun küresel planda destek olduğu “HeForShe” inisiyatifini destekliyor, bu kapsamda öncelikle kadın çalışanlarımızın daha fazla eğitim ve gelişim olanağı bulabileceği, kariyerlerinde yükselebileceği ve eşit olanaklardan faydalanabileceği toplumsal cinsiyet duyarlı iş ortamları yaratmayı hedefliyoruz. Tüm çalışanlarımızı bu konuda bilinçlendirmek amacıyla toplumsal cinsiyet duyarlılık eğitimleri düzenliyoruz.

 

Toplu İş Sözleşmesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalık Eğitimi Ek Maddesi

 

 

Bu doğrultuda, son 5 yılda yıllık ortalama çalışan kadın sayısı %30'dan %35'e çıkmıştır. Dokuz kişiden oluşan Yönetim Kurulundaki kadın üyelerin sayısı dört olurken; üç bağımsız üyeden iksi kadındır. Kadın üyelerin oranı ise %44'tür. Düzenli olarak artan kadın çalışan oranları seviyesinde 2020 yılında, Tat Gıda genelinde kadın çalışanlarımızın yıllık toplam ortalama çalışan içindeki payı %38 olarak gerçekleşti. Eğitimler


Çalışanlarımızın bilgi ve beceri düzeylerini yükseltmek, mesleki donanımlarına katkıda bulunmak ve kariyerleri boyunca sürekli gelişebilecekleri bir ortam sunmak gayesiyle şirket içi ve şirket dışı eğitimler verilmekte, iş başında öğrenme faaliyetleri ve liderlik programları düzenlenmektedir. 

 

Personel Yönetmeliği Eğitim ve Gelişim Hükümleri

 

Tat Gıda bünyesinde yürütülen “Yetenek Yönetimi” çalışmaları çerçevesinde ilerde Koç Topluluğu’nda görev almak üzere liderlik vasıflarına sahip çalışanlar belirlenerek, bu çalışanlara yönelik olarak kişisel ve mesleki gelişimleri amacıyla program ve eğitimler organize edilmektedir.

Çalışanlarımıza özetle, liderlik, inovasyon, müzakere teknikleri, sunum teknikleri, yönetim, teknik eğitimler, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre başlıklarında eğitimler verilmektedir. Ayrıca, çalışanlarımız Koç Topluluğu intranet portalı üzerinden erişebildikleri Koç Akademi’nin sunduğu öğrenim kaynaklarıyla da kendi kişisel eğitim planlarını yapabilmektedir. 

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

 

Çalışanlarımıza, verimli çalışabilecekleri, çalışan memnuniyetinin üst düzeyde olduğu bir iş ortamı sunmanın ilk şartının sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmak olduğunun bilincindeyiz. 

 

 

İş sağlığı ve güvenliği yaklaşımımızın temelini; çalışanların, faaliyetlerini yerine getirebilecekleri güvenli bir iş ortamı sağlamak ve olası iş sağlığı risklerini en aza indirmek oluşturmaktadır. Tat Gıda olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunu bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor, bu entegre anlayışı tüm tesislerde yayıyoruz. 

 


Personel Yönetmeliği İş Sağlığı ve Güvenliği Hükümleri

 

Tüm işyerlerimizde İSG Uzmanları mevcut olup, bunun yanı sıra işyerlerimizde, toplam 4 adet İSG Kurulu faaliyet göstermektedir. İSG Kurulunda yer alan 37 üyenin %21’i çalışan temsilcilerinden oluşmaktadır. İnsan Kaynakları Direktörümüz, iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu en yetkili kişi olarak doğrudan Genel Müdür’e raporlama yapmaktadır.  

 

Tat Gıda hizmet aldığı alt yüklenici firmalarda da iş sağlığı ve güvenliği konularının yönetimi için bilgi ve farkındalık seviyesini artırmayı amaçlamaktadır. 2014-2020 yılları arasında Tat Gıda ve alt yüklenici firmalarda ölümlü iş kazası yaşanmamıştır. Meslek hastalığı oranı hem Tat Gıda’da hem hizmet alınan alt yüklenici firmalarda son üç faaliyet yılı için sıfırdır.  

 

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilgi düzeyini artırma amaçlı eğitimler verilmekte ve farkındalık yaratmaya yönelik kampanyalar düzenlenerek ortaya çıkan iyi fikirlerin ödüllenmesi sağlanmaktadır. 

 

2020 yılında Tat Gıda’da  ortalama 4 saat İSG tekrarlama eğitimi almıştır. 

Ortalama 1.084 kişi/ay çalışandan oluşan Tat Gıda ailemizde; tüm çalışanlarımızın, kendilerini mutlu hissettiği, potansiyel performanslarını gerçekleştirebildiği, kendilerini geliştirebileceği programlara erişimlerinin olduğu bir iş ortamı sağlamayı amaçlıyoruz. 

adInteractive