İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için (Çerez Politikası'nı) inceleyiniz.
Devam Etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.
Devam

Çevresel Duyarlılığımız

 

Tat Gıda’nın üç üretim tesisinin ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ,ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi  ve ISO 14064 Sera Gazı Belgelendirme sertifikasına sahiptir. Mustafakemalpaşa, Karacabey ve Torbalı işletmelerimizin Sıfır Atık Belgesi bulunmaktadır.


 

Sürekli iyileştirme vizyonumuz doğrultusunda, sistematik bir şekilde, sistem ve süreçlerimizdeki iyileşme alanları analiz edilerek öncelikli iyileştirme alanları tespit edilmektedir. Önceliklendirilen iyileşme alanları projelendirilerek, üretim sistemimizin yetkinliği ve rekabet gücü artırılmaktadır. Bu kapsamda sürekli iyileştirme programımız üç alt başlıkta yürütülmektedir:

1) “Toplam Üretken Yönetim” yaklaşımıyla, tüm işletme çalışanlarının dahil olduğu bir sürekli iyileştirme kültürü oluşturulmaktadır.

2) Teknik analiz gücünün artırılması doğrultusunda, mühendislerimiz için “Yalın Altı Sigma” eğitim ve proje programı yürütülmektedir.

3) Destek birimlerdeki ofis çalışanlarına yönelik olarak, “Yalın Süreç Projeleri” programıyla sürekli iyileştirme metodolojisinin tüm birimlerde sahiplenilmesi ve içselleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Tüm bu programlarla, her yıl onbinlerce öneri ve binlerce projeyle sistem ve süreçlerimizin gelişimine hizmet edilmektedir. Çalışmalarımızda verimlilik, maliyet minimizasyonu, iş güvenliği ve işçi sağlığı, çevre konuları öncelikli olarak ele alınmaktadır. 


 

 

 

2015 (TL)

2016 (TL)

2017(TL)

2018(TL)

2019 (TL)

2020 (TL)

2021 (TL)

Çevre Yatırım
ve Harcamaları

2.012.272 ₺

1.778.761 ₺

1.152.392 ₺

3.161.252 ₺

3.039.765 ₺

5.788.306 ₺

14.155.827 ₺

 

 

 Karbon ve Enerji Yönetimi

 

Sera gazı salımlarını azaltmak için öncelikle operasyonlarımızdan kaynaklanan salınımları ölçüyor ve izliyoruz. “Toplam Üretken Yönetim” projesinin de katkısıyla işletmeler genelinde hava kaçakları kontrollerinin yapılarak basınçlı hava hat revizyonu ve atıksu arıtma tesisinde optimizasyonun sağlanması, soğutma suları ve blöf-kondens suların teknolijiye uyumlu ekipmanlar kullanılması, sistemlerin birbirleri ile senkronizasyonu sağlanarak çalışma durumları optime edilmiştir. Tüm ekipmanların bakımlarının yapılabilmesi için haftalık bakım programları tek güne alınarak enerji tasarrufu sağlanmıştır. Bunlar gibi çok çeşitli projelerle fabrikalarımızın enerji tüketiminde 7484 MWh azaltım gerçekleştirerek yaklaşık 1.588.000 TL maliyet tasarrufu sağladık. 2021 yılında Tat Gıda işletmelerinde yapılan enerji tasarrufları sonucunda yaklaşık 1.470 ton eşdeğer CO2 salınımı düşürülmüştür

 

 

Sera gazı Salımları*

 2015

2016

2017

2018

2019*

2020*

2021

Kapsam 1 (ton CO2e)

 39.787

41.815

41.006

33.328

32.546

36.953

43.950

Kapsam 2 (ton CO2e)

 24.539

25.145

25.807

22.222

6.207

7.667

13.795

Toplam (ton CO2e)

 63.846

66.961

66.814

55.550

38.753

44.620

57.744

Ton başına Karbon194

 

207

187

155

409

422

437

* 2019-2020 yılları emisyon değerleri ISO 14064-1, ISO 14064-3, WBCSD Protocol kapsamında doğrulanmış verilerdir. 2021 yılı emisyon değerileri ISO 14064-1, ISO 14064-3, WBCSD Protocol kapsamında doğrulandığı zaman ayrıca belirtilecektir.

 

Hava Salımları(kg) 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

NOx

6.974.150

2.309.776

2.290.212

3.801.732

3.753.972

37.225

31.695

SOx

4.791.819

3.030.452

3.033.475

4.589.904

4.587.257

1.983

1.720

PM (Parçacıklı madde)

135.155

165.544

162.206

213.260

214.006

2.007

824

 

 

Su ve Atık Su (Su Emisyonu) Yönetimi

 

Su kaynaklarının korunmasına operasyonlarımızda su tüketimini düşürme çalışmaları ile katkıda bulunuyoruz. 2021 yılında tüm tesislerimizdeki çeşitli projelerle toplam 1.017.500 m3/yıl geri kazanım gerçekleştirerek toplam tüketimimizin %28’i oranında suyu tekrar kullandık.

 

  

 Su ve Atık su Miktarı

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 Su tüketimi (bin m3)

4.915

4.945

5.350

4.006

3.935

3.877

3.665

 Ton başına su tüketimi(m3)

15

15

15

15

16

15

27,80

 Atık su miktarı (bin m3)

4.688

3.796

3.488

2.302

3.530

3.551

3.295

 

Atık ve Ambalaj Yönetimi

Atıkların kaynağında oluşumunu önleyerek azaltmayı, geri dönüşümü ve tekrar kullanılan atık oranını arttırmayı bu alandaki ana ilkelerimiz olarak benimsiyoruz. Ayrıca Konserve işletmelerimizde üretim faaliyeti sonucu açığa çıkan organik atıklarımızı (domates/bezelye üzerindeki yaprak, dal vb. atıklar) lisanslı firmalara göndererek organik atıklarımızın biyogaz tesislerinde işlenerek yenilenebilir enerjiye dönüştürülmesine katkı sağlayarak, sera gazı miktarımızı azaltıyoruz. 

 

 

 Atıklar (ton)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 Tehlikeli

25,90

339,49

29,32

14,31

22,30

21,60

42,15

 Geri Dönüştürülen

1.594

3.043

3.970

4.050

3.978

3.998

3.355

 Katı atık sahasına gönderilen*
 (Cüruf Atıkları)

295,12

296,22

-**

-**

-**

-**

0

 Enerji amaçlı geri kazanım

482

734

1.175

1.408

3.023

8.197

7.069

*Cüruf atıkları dışında katı atık sahasına gönderilen atık miktarı ölçülmemektedir.

**Cüruf atıkları geri kazanım yapılmaktadır, geri dönüştürülen atıklar altında raporlanmaktadır.

 

 

Tüm değer zincirini kapsayan bakış açısıyla ürünlerimizi kullanan tüketicilerimizin ayak izini azaltmayı da sorumluluğumuz olarak görüyoruz. 

 

 

 

 Biyoçeşitlilik

Biyoçeşitlilik, ekosistem hizmetleriyle birlikte bugünün ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve sağlıklı bir çevrede yaşayabilmek adına önem taşıyor. Başta tarım ve gıda sektörü olmak üzere tüm üretim süreçlerini etkileyen biyoçeşitlilik, hem ekonomik gelişime hem de insan sağlığına fayda sağlıyor. İklimin düzenlenmesi, su, hava ve toprak verimliliği, tozlaşma gibi tarımsal üretimin temel taşlarını oluşturan doğal süreçler biyoçeşitliliğe bağlı olarak gerçekleşiyor. Biyoçeşitlilik kaybı, ekosistem hizmetlerinin ciddi şekilde zarar görmesine neden oluyor, sosyal ve ekonomik açıdan kayıp yaratıyor.

Tat Gıda olarak gıda sektörünün ilk adımı olan tarımsal üretimin biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerinin bilincindeyiz. Faaliyet alanlarımız olan domates ve sebze ürünlerin de biyoçeşitlilik üzerinde etkileri bulunuyor.  Bu nedenle biyoçeşitlilik stratejimizi;  etkilerimizi tespit edip değerlendirmek, önceliklendirmek, yönetmek, geliştirmek, izlemek gözden geçirmek ve raporlamak olarak kurguluyoruz. Bunu yaparken de uluslararası bir anlaşma olan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’yle uyumlu (CBD) hazırlanan Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı (UBSEP) önceliklerine paralel bir yaklaşım geliştiriyoruz.

Doğal alanların endüstriyel tarım amaçlı kullanımı, tarımsal üretimin ise kimyasal gübre ve ilaç kullanımı nedeniyle biyoçeşitlilik üzerinde olumsuz etkileri bulunuyor. Faaliyette bulunduğumuz sektördeki etkimizi azaltmak için biyoçeşitlilik koruma ve geliştirme çalışmaları yürüyoruz.

Bu çalışmalara öncelikle tesislerimizin bulunduğu alanlarda ekosistemi ve biyocesitliliği koruma faaliyetleriyle başlıyoruz. Mustafakemalpaşa, Karacabey ve Torbalı’daki tesislerimizin çevresindeki alanlarını koruyor ve geliştiriyoruz.

Bursa Mustafakemalpaşa’da yer alan Tat Konserve işletmesi çevresinde, çalışanlarımızın desteğiyle 25 dekarlık bir koru alanı oluşturduk. Çam, kestane, sedir, mavi ladin, köknar, selvi, çınar, dişbudak, erik, yeni dünya, palmiye ağaçlarının bulunduğu arazide, tesis açılışından önce yer alan ağaçlara yenilerini katarak koru alanını büyüttük. 2014 yılında gerçekleştirdiğimiz fidan dikimi projemizde Bursa Çevre Koruma Hizmetleri ile işbirliği yaptık. 2016 yılında 150 adet fidan diktik. Koru alanı, başta Anadolu sincabı (sciurus anomalus) olmak üzere birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor.

Mustafakemalpaşa Çevre Koruma Derneği ve Mustafakemalpaşa Belediyesi işbirliğiyle bölgede bulunan Anadolu sincabının korunması amacıyla 2016 yılında bir proje başlattık. Proje çerçevesinde doğal yaşam alanları risk altında olan Anadolu sincaplarının popülasyonunu korumak amacıyla kentleşme ve yol yapımı faaliyetlerinin olumsuz etkilerini azaltmak ve bölünen koru arazileri arasında sincaplara güvenli geçiş imkânı tanıyacak bir geçit alanı yapılmasını planladık. Projenin amaçlarından biri de sincap popülasyonunun izlenmesi ve geliştirilmesi olacaktır.

Diğer bir işletmemiz olan Torbalı tesisimiz çevresindeki 13 dekarlık arazide yetişen yeşil ve limon selvilerini koruyor ve geliştiriyoruz. Ziraat mühendislerinden oluşan gönüllü çalışanlarımız yaklaşık 1000  adet selvi fidanı dikerek ekosistemin gelişimine destek oldu.

Üretim yaptığımız bölgelerde biyoçeşitliliği korumanın yanı sıra, 1998 yılından beri yerel ticaret odalarının işbirliğiyle sözleşmeli olarak çalıştığımız çiftçilere yönelik eğitimler düzenliyoruz. Verdiğimiz eğitimlerle çiftçileri doğru tarım uygulamaları konusunda bilinçlendirmeyi, biyoçeşitliliği ve ekolojik dengeyi korumaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. 2012 yılından bugüne kadar Mustafakemalpaşa, Karacabey  ve Torbalı tesislerimizde 3.353 çiftçiye zararlılarla mücadelede kültürel önlemler, bitki hastalıkları, yabancı ve işgalci otlar, toprak işleme, bitki besleme, damla sulama, gübreleme, hasat konularında eğitim vererek çiftçilerin doğru tarım uygulamaları konusunda farkındalık kazanmasına destek olduk. Bu sayede, çiftçilerin, aşırı ve yanlış kimyasal ilaç kullanımının önüne geçerek, yerel ekosistemleri gözeten ve koruyan ilaçlama yöntemlerini benimsemesini sağlıyoruz. 2016 yılında, eğitim müfredatında yer alan ekolojik tarım uygulamalarını genişlettik. Ayrıca, eğitimlere ek olarak çiftçilere dağıtmak üzere iyi tarım uygulamalarıyla ilgili bilgilendirme amaçlı Çiftçi Bilinçlendirme Kitapçığı’nı hazırladık.

Eğitim verdiğimiz çiftçileri tarlada ziyaret ederek, verdiğimiz eğitimlerin etkinliğini sahada ölçüyoruz. Tarlada yaptığımız kontroller neticesinde, alınan hasadın sonucuna not veriyor ve Tarla Kontrol ve Çiftçi Yeterlilik Raporları hazırlıyoruz. Bu ziyaretler sırasında ilaçlama, sulama gibi konularda gerekli uyarıları yapıyor; ilaç ve ağır metal kalıntı değerlerini ölçüyoruz. Endüstriyel tarımda zararlılarla mücadele amaçlı kullanılan ilaçların, biyoçeşitliliğin gelişmesi ve türlerin devamı için büyük önem taşıyan arılar gibi polen taşıyıcı canlıları yok edici etkisi olabiliyor. Verdiğimiz eğitimler ve yaptığımız kontroller sayesinde, hem ürünleri tarladan rafa kadar izleyebiliyoruz hem de aşırı ilaç kullanımının yerel biyoçeşitlilik üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasını sağlıyoruz.

 

Tat Gıda olarak kurulduğumuz günden bu yana kesintisiz bir şekilde tüm paydaşlarımızı destekleyerek, üretim yaptığımız toprakları ve doğayı koruyarak sağlıklı ve lezzetli gıdaları tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Sorumlu üretim anlayışımız, çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarımız ve tüm canlıların sağlığını ve güvenliğini ön planda tutan duyarlı yaklaşımımız doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda hayvan refahının sağlanması adına, 2025 yılı sonuna kadar üretim sürecinde %100 kafessiz yumurta tedariğine geçmeyi hedefliyoruz.

 

 

 114.03.2021 tarihli özel durum açıklamamız ile süt ve süt ürünleri iş kolundaki varlık ve markamızın devrinin tamamlanarak Şirket'in süt ve süt ürünleri iş kolundaki üretim faaliyetleri sona ermiş olup, ana faaliyet konusu olan salça ve konserve ürünleri iş kolundaki üretim faaliyetleri ise devam edecektir.

 

 

 

 

adInteractive